MYNYMY architects

MYNYMY architects

Relaxační zahrada Emauzy / 2009

 

autoři: Matěj Parma

lokalita: Praha, Nové Město

Cílem projektu bylo vytvořit v dané lokalitě prostor pro relaxaci. Místo v centrální části rušného města, které člověk navštíví, aby si odpočinul a načerpal nové síly i během pracovního dne. Stávající historická zahrada je zachována a prodlužena až k ulici Trojická. Aby relaxační zahrada byla oddělena od rušného venkovního prostředí a měla svoji vlastní vnitřní atmosféru, je prostor nově vzniklé zahrady obklopen „perforovanou skořápkou“, která je porostlá popínavými rostlinami. Pouze na severní straně je po celé délce tato skořápka otevřena.

Takto vzniklá zahrada je v jižní části dotvořena 4-mi objekty/sochy, které zahradu člení a tvoří vnitřní atria, a zároveň tvoří nosnou část „zelené skořápky“. V těchto objektech jsou relaxační procedury, vstupní hala, zázemí pro návštěvníky/personál a technické zázemí zahrady.

Relaxační procedury jsou motivovány čtyřmi přírodními živly – voda, oheň, země a vzduch. Živly voda, oheň a vzduch jsou charakterizovány 3-mi objekty a živel země je zastoupen samotnou zahradou. Čtvrtý objekt je vstupní hala do zahrady.