MYNYMY architects

MYNYMY architects

Rodinný dům Grow / 2009

Hlavní myšlenkou konceptu bylo navrhnout dům reagující na měnící se rodinný život. Navržený dům je schopen růst dle potřeb rodiny (rostoucí počet členů rodiny - děti; péče o prarodiče, namísto jejich umístění do domova důchodců) či dle finančních možností (např. mladá bezdětná rodina nemající dostatek financí nemusí zakoupit zbytečně rozsáhlý dům). Zvětšování domu se provádí formou dostavby jedné či dvou sekcí ve směru podélné osy domu. Přistavět lze jednu sekci, druhou či obě zároveň. Jednopodlažní forma domu je pro budoucí rozšiřování výhodnější než patrové uspořádání, stejně tak s ohledem na možný pohyb starších nemohoucích osob.

Hmota domu je rozložitá přízemní – jednopodlažní. Tato forma byla zvolena především proto, aby obyvatelé měli možnost maximálního vizuálního i fyzického kontaktu se zahradou, s přírodou, s terénem. Zahrada se stává součástí interiéru a naopak. Lidé si běžně pořizují rodinné domy právě kvůli existenci zahrady, s kterou však posléze dům často nekomunikuje. Podélná osa objektu má přibližně východozápadní orientaci. Dům je koncipován tak, aby využíval pasivních solárních zisků. Jižní prosluněná fasáda je nejvíce prosklená a dispozičně jsou zde umístěny obytné místnosti. Právě k těmto místnostem přiléhá z jihu soukromá pobytová zahrada. Severní fasáda je prosklená jen v nezbytně nutné míře – tvoří tak jakousi ochrannou zeď proti chladu ze severu. U severní fasády jsou situovány pomocné místnosti a zázemí domu (sklad, koupelny, domácí práce atd.). Komunikační prostory jsou situovány v převážné míře kolem střední podélné osy. Dle individuální situace může dlouhá jižní fasáda nabývat orientace od jihovýchodu po jihozápad.

autoři: Milan Balůsek, Matěj Parma