MYNYMY architects

MYNYMY architects

Mrakodrap 3D / 2006

Studie tohoto mrakodrapu měla prověřit možnosti nového typu kompaktní zástavby ve městě a k vertikální ose přidat osu horizontální. Vznikl koncept 3D mrakodrapu, který je možno libovolně zvětšovat jak do výšky tak i do šířky a vytvořit tak kompaktní celek s dostatkem světla pro interiéry. Městský parter je v tomto případě maximálně volný a vhodný k vybudování městských parků, komunikací, atd. Vnitřní komunikace by byla mimo pěší komunikací doplněna o horizontální a vetikální "tramvaje", které by spojovaly všechny části 3D mrakodrapu. Studie byla navrhována do Prahy na místo vlakového nádraží Praha-Bubny.

 

autoři: Matěj Parma

lokalita: Praha, Holešovice