MYNYMY architects

MYNYMY architects

Relaxační centrum Petynka / 2010

 

Čtyřpodlažní horizontální rozložitá hmota objektu vyrůstá terasovitě z ozeleněného svahu. Objekt koncipován jako sled pravoúhlých hmot a prostorů, které jsou v kontrastu k měkkým křivkám stráně. Nejasná hranice mezi objektem a svahem. Budova představuje soustavu pochozích střešních teras a intimních atrií v několika úrovních.

Při tvorbě exteriéru, ale především interiéru bylo snahou poskytnout prostory různých forem a kvality prostředí, odpovídající potřebě provozu či náladě a pocitům návštěvníka – prostory s různou velikostí, výškou, proporcemi, otevřeností, orientací, prosvětlením, intimitou, morfologií. Návštěva relaxačního centra by neměla být jen zážitkem fyzickým, ale také duševním.

Centrum poskytující pestrou nabídku služeb (vodní lázně, koupele, sauny, masáže a další procedury) a to vše soustředěno v kompaktním celku na poměrně malé ploše. Objekt by měl poskytovat klidnou očistu těla i duše bez zábavních prvků (tobogán, klouzačky, vodotrysky apod.).