MYNYMY architects

MYNYMY architects

Půdní vestavba, Praha / 2009

autoři: Matěj Parma

lokalita: Praha, Strašnice

investor: soukromá osoba

Architektura vestavby je založena na jednoduchém zvýšení střechy, a to „vložením krychle“, na místo stávající šikmé a ploché střechy. Celá nástavba má fasádu a střechu tvořenou dřevěnými trámky. Tyto trámky jsou i před velkofomátovými prosklenými stěnami, tvoří zábradlí terasy a jsou jimi „obaleny“ komínová tělesa.