MYNYMY architects

MYNYMY architects

Dům v proluce 2,5 m / 2011

Dům se nachází na náměstí v Lomnici nad Popelkou a je umístěn v extrémně úzké proluce široké 2,5 m. Požadavky pro tento dům bylo zachování průchodu v přízemí, uístění informačního centra města a galerie.